Provoz Laboratoře

Oblast zkoušení

Společnost MS UTILITIES & SERVICES a.s. je reprezentována zkušební laboratoří č.1235, která je akreditována Českým institutem pro akreditaci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 s platným Osvědčením o akreditaci.

Činnost laboratoře je zaměřena na tři oblasti zkoušení:

  • Odběry a analýzy vod, odpadů aj.
  • Rozbory technického železa, šrotu, zinkových matric apod.
  • Měření parametrů pracovního prostředí (hluk, osvětlení – akreditované zkoušky, prašnost a vibrace – zkoušky neakreditované)

​​​​​​Kompletní přehled prováděných akreditovaných analýz je uveden v Příloze osvědčení o akreditaci.

Laboratoř má přiznán flexibilní rozsah akreditace, který ji umožňuje průběžný rozvoj poskytovaných služeb pokrytých akreditací tzn. průběžně zařazovat aktuální normalizované metody zkoušení, rozšiřovat rozsah zkoušených parametrů u již stávajících akreditovaných metod v případě, že princip metody je zachován. Informace o flexibilním rozsahu akreditace najdete na odkazu Seznam činnosti v rámci flexibilního rozsahu akreditace nebo na internetových stránkách Českého institutu pro akreditaci o.p.s.

Odběry, příjmy a analýzy dodaných vzorků

Odběry vod provádíme dle domluvy se zákazníkem, rovněž je možné vzorky dodat do laboratoře osobně či zaslat poštou (např. kovové špony) na adresu:

Chemická a ekologická laboratoř

Bezručova 1200

735 81 Bohumín

Provozní doba laboratoře

Pondělí až pátek -  6:00 – 14:00 hod.

Jiný čas doručení, mimo stanovené hodiny, je nutno domluvit s vedoucím laboratoře na telefonním čísle 731 437 509 nebo 731 437 696.

Cena za provedení laboratorních úkonů

Ceny laboratorních úkonů jsou kalkulovány dle platného ceníku laboratoře.

O ceně konkrétního rozboru je možné se informovat na telefonním čísle 731 437 509 nebo 731 437 696

Platba se provádí na základě faktury doručené emailem či poštou po odeslání protokolu s výsledky analýz.

Společnost MS UTILITIES & SERVICES a.s. je orientována na oblast výroby a distribuce energií a médií, zejména elektřiny, plynu, tepla a stlačeného vzduchu, dále na poskytování služeb v oblasti odpadového a vodního hospodářství, elektroúdržby, akreditované laboratoře, ICT a na provozování drážní dopravy na vlečkách.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Tel. : (+420) 603 880 660

Email :

Adresa : Bezručova 1200, 735 81 Bohumín

Tato webová stránka využívá cookies pro fungování stránek a pro analytické účely. Více informací můžete získat v našich zásadách ochrany osobních údajů.