O společnosti

Na základě rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ŽDB GROUP a.s. ze dne 18.6.2012, kterým byl schválen projekt rozdělení odštěpením společnosti ŽDB GROUP a.s. podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, došlo s účinností  ke dni 1.8.2012, tj. ke dni zápisu rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku, ke vzniku tří nových nástupnických akciových společností. Vyčleněné části obchodního jmění společnosti ŽDB GROUP a.s., včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přešly na tři nově vzniklé nástupnické akciové společnosti podle projektu rozdělení odštěpením.

Takto na společnost MS UTILITIES & SERVICES a.s., se sídlem Bohumín, Bezručova 1200, PSČ: 735 81, IČO: 294 00 074, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4511, bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 117370013/0300, přešla veškerá práva a povinnosti související s  částí podniku rozdělované společnosti týkající se podnikání v oblasti výroby a distribuce energetických médií, zejména elektřiny a plynu, tepla a stlačeného vzduchu, dále poskytování služeb v oblasti odpadového a vodního hospodářství, akreditované laboratoře a ICT a dále aktivit dosavadního provozu Doprava, spočívající v provozování drážní dopravy na vlečkách. Nástupnická společnost tak ke dni 1.8.2012 převzala práva a závazky nejen v oblasti majetkových a pracovněprávních vztahů, ale i v ostatních oblastech, tedy především smluvní závazky v obchodním styku vůči dodavatelům a odběratelům v této oblasti podnikání.  

Additional information