DOPRAVA

Hlavní náplní provozu Doprava je obsluha vlastní vlečky MS UTILITIES & SERVICES a.s. a vlečky ŽDB DRÁTOVNA a.s. a s tím související přeprava došlých ...

ENERGETIKA

Provoz Energetika společnosti MS UTILITIES & SERVICES a.s zabezpečuje komplexní služby smluvním zákazníkům v celém spektru energetických komodit.

ELEKTROÚDRŽBA

Revizní a projekční činnost (revize a kontroly), elektroinstalační práce a výroba rozváděčů, elektroúdržbářské práce, vzdělávací činnost

EKOLOGIE

Odpady, ovzduší, voda, IPPC - integrovaná prevence a omezování znečištění, nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, ...

FOTOVOLTAIKA

V průběhu let 2023 a 2024 uvedeme na pozemcích v sídle společnosti v Bohumíně postupně do provozu celkem osm fotovoltaických elektráren (FVE) o celkovém výkonu 5 MWp. ...

LABORATOŘ

Činnost laboratoře je zaměřena na tři oblasti zkoušení:

  • Odběry a analýzy vod, odpadů aj.
  • Rozbory technického železa, šrotu, zinkových matric apod.
  • Měření parametrů pracovního prostředí

Společnost MS UTILITIES & SERVICES a.s. je orientována na oblast výroby a distribuce energií a médií, zejména elektřiny, plynu, tepla a stlačeného vzduchu, dále na poskytování služeb v oblasti odpadového a vodního hospodářství, elektroúdržby, akreditované laboratoře, ICT a na provozování drážní dopravy na vlečkách.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Tel. : (+420) 603 880 660

Email :

Adresa : Bezručova 1200, 735 81 Bohumín

Tato webová stránka využívá cookies pro fungování stránek a pro analytické účely. Více informací můžete získat v našich zásadách ochrany osobních údajů.